Chọn gói WordPress Hosting phù hợp với nhu cầu của bạn
Web Hosting Khởi Nghiệp
899,000/năm
  1 Domain
  1GB NVMe SSD Storage
  30GB Băng thông
  1 SQL Database
  1 Tài khoản FTP
  Miễn phí SSL
  Cloudflare DNS
  Vị trí máy chủ SG/JP/VN
  Đảm bảo uptime 99.9%
  Backup hàng tuần
  Cài đặt WordPress với 1-click
  Tặng WordPress Themes
  Tặng WordPress plugins
  Hỗ trợ 24/7/365
Web Hosting Cá Nhân
1,399,000/năm
  1 Domain
  2GB NVMe SSD Storage
  100GB Băng thông
  1 SQL Database
  1 Tài khoản FTP
  Miễn phí SSL
  Cloudflare DNS
  Vị trí máy chủ SG/JP/VN
  Đảm bảo uptime 99.9%
  Backup hàng tuần
  Cài đặt WordPress với 1-click
  Tặng WordPress Themes
  Tặng WordPress plugins
  Hỗ trợ 24/7/365
Web Hosting Cao Cấp
2,399,000/năm
  1 Domain
  3GB NVMe SSD Storage
  150GB Băng thông
  1 SQL Database
  1 Tài khoản FTP
  Miễn phí SSL
  Cloudflare DNS
  Vị trí máy chủ SG/JP/VN
  Đảm bảo uptime 99.9%
  Backup hàng tuần
  Cài đặt WordPress với 1-click
  Tặng WordPress Themes
  Tặng WordPress plugins
  Hỗ trợ 24/7/365
Web Hosting Doanh Nghiệp
3,999,000/năm
  2 Domain
  5GB NVMe SSD Storage
  250GB Băng thông
  2 SQL Database
  1 Tài khoản FTP
  Miễn phí SSL
  Cloudflare DNS
  Vị trí máy chủ SG/JP/VN
  Đảm bảo uptime 99.9%
  Backup hàng tuần
  Cài đặt WordPress với 1-click
  Tặng WordPress Themes
  Tặng WordPress plugins
  Hỗ trợ 24/7/365
Web Hosting Thương Mại Điện Tử
5,999,000/năm
  5 Domain
  10GB NVMe SSD Storage
  500GB Băng thông
  5 SQL Database
  1 Tài khoản FTP
  Miễn phí SSL
  Cloudflare DNS
  Vị trí máy chủ SG/JP/VN
  Đảm bảo uptime 99.9%
  Backup hàng tuần
  Cài đặt WordPress với 1-click
  Tặng WordPress Themes
  Tặng WordPress plugins
  Hỗ trợ 24/7/365